Kurz demografické analýzy (Life table analysis) Tisk

Kurz povede prof. Hsin Chi z National Chung Hsing University, Taiwan, který je předním světovým odborníkem na aplikaci i teorii "life table analysis" (viz přiložený životopis) zejména v entomologii. Demografická analýza má využití jak v klasické, tak v aplikované entomologii, zoologii a ekologii, a je jednou z důležitých metod populační ekologie

(např. srovnávání vývoje populací chovaných za různých podmínek, vliv daných podmínek na mortalitu nebo fekunditu sledovaných druhů, dopad predátora na populaci kořisti v rámci IPM atp.). Kurz nabídne možnost naučit se analyzovat demografická data s využitím software, který prof. Chi naprogramoval, a interpretovat je. 

Kurz bude zdarma, maximální počet účastníků je omezen na 30. Podle zájmu kurz proběhne buď na půdě fakulty životního prostředí ČZU v Praze, nebo ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze. Předpokládaný termín je stanoven na 3. nebo 4. týden v září a bude trvat 3-5 dní, opět dle počtu zájemců. Pochopitelně bude v angličtině. Účastníci musí mít vlastní notebooky. 

V této chvíli sondujeme zájem ze strany výzkumníků, pedagogů, studentů i pracovníků státní správy o tento kurz. Pokud Vás tato možnost naučit se něco nového zaujala, nebo pokud můžete demografickou analýzu využít ve svém výzkumu či v praxi, odpovězte, prosím, na tuto zprávu - zatím bez závazné přihlášky. Pochopitelně uvítáme, budete-li šířit informaci o konání tohoto kurzu mezi svými kolegy a studenty, kteří by mohli mít zájem. Zájemce, kteří odpoví na tento mail a tím projeví předběžný zájem, budeme dále informovat s upřesňujícími podrobnostmi. 

V přílohách naleznete informace o přednášejícím, o významu a využití "life-tables" a o předpokládané struktuře kurzu. 

S pozdravem Pavel Saska 

http://europeancarabidology.eu 

Doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 
Drnovská 507 
Praha 6 - Ruzyně 
161 06