Vakovlčí mláďata Tisk

vakovlkVakovlk (Thylacinus cynocephalus) byl největším do historické doby přeživším vačnatcem, který byl bohužel vyhuben člověkem, popř. v kombinaci s ním dovezeným psem dingem. Úhyn posledního vakovlka se datuje k 7. září 1936 a po tomto naprosto unikátním zvířeti nám v muzeích zbylo cca 750 položek, třeba 44 kůží dospělých jedinců, 20 kůží mláďat, 310 lebek, 80 koster, ale jen 10 časných vývojových stádií. Nyní se nám podařilo k těmto deseti přidat další čtyři, patrně vývojově nejmladší známé (cca. 2-týdenní), jedince nalezené ve sbírkách katedry zoologie PřF UK v Praze. Pro detailní údaje viz Sleightholme S. R., Robovský J. & Vohralík V., 2012. Description of four newly discovered Thylacine pouch young and a comparison with Boardman (1945). Australian Zoologist 36(2): 232-238.

Aktualizováno Sobota, 09 Srpen 2014 10:57