Na Altaji trvá doba ledová Tisk

Altaj80Společenstva savců doby ledové byla považována za ne-analogická jakékoliv recentní fauně. Srovnávací analýza odhalila podobnost ekologické struktury savčích společenstev recentního Altaje a Sajanů s pleistocénními společenstvy Eurasie.  Pleistocénní fauna se dochovala ve východní části Altajsko-Sajanského regionu, kde se setkávají stepní, pouštní a alpinské druhy, zatímco moderní  savčí společenstva jsou charakterizována lesními a nebo tundrovýni druhy.

Ecological Structure of Recent and Last Glacial Mammalian Faunas in Northern Eurasia: The Case of Altai-Sayan Refugium

Věra Pavelková Řičánková, Jan Robovský, Jan Riegert, 2014: PloS One  9: e85056 DOI: 10.1371/journal.pone.0085056

Aktualizováno Čtvrtek, 13 Únor 2014 21:54