Cena Vojtěcha Jarošíka Tisk

Cenu Vojtěcha Jarošíka vyhlašuje a uděluje ČSPE společně s Katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty UK. Hodnotí se původní vědecké publikace v respektovaných mezinárodních časopisech, jejichž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy (viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena) a výherce získá 10 tisíc Kč (letošní vyhlášení a výsledky viz http://www.cspe.cz/cena-vojtecha-jarosika-za-vynikajici-studentskou-publikaci-v-ekologii). Budeme rádi, když se zapojí maximum studentů z co nejvíc institucí.