Seminář ze zájmové zoologie Tisk

kzlogo80letní semestr 2013-14, středa 15.00, Veselovského posluchárna (B3)

16.-18.5. výjezdní etologický seminář v Mohelnu

21.5. Carl Wardhaugh: Canopy flowers as important sites for rainforest insect diversity and abundance

Na semináři ze zájmové zoologie především představují čeští i zahraniční odborníci v oboru zoologie a ekologie své výzkumné aktivity. Seminář je určen pro všechny stupně a obory studia, hlavně však si ho mají zapisovat studenti bakalářského stupně řešící bakalářskou práci na katedře zoologie. Ti mají obvykle povinnost referovat o cílech a metodice své práce v semestru, kdy je práce zadaná, a o výsledcích v semestru, kdy se očekává obhajoba. Skutečný čas vystoupení ale bývá spolu se studenty magisterského stupně v pozdějším odpoledním Semináři magisterských oborů - zoologie. Délka referátu 10 minut. V době prvního či druhého semináře se také objeví bloky referátů studentů doktorského stupně oborů zoologie a entomologie, kteří si zapisují jiný, třetí předmět - Doktorský seminář. Délka referátu 15 minut.


19.2. prezentace studentů, viz Magisterský seminář 

26.2. prezentace studentů, viz Magisterský seminář

5.3. Chris Dahl (PřF JU): Frog diversity in a tropical rich biodiversity region - the eastern New Guinea. "the land of the unexpected''

12.3. Lumír Gvoždík (ÚBO): Kterak čolek ke koadaptační teorii termální biologie přišel

19.3. referáty diplomantů

26.3. referáty diplomantů

2.4. Michael Painter (Virginia Polytechnic Institute and State University located in Blacksburg, Virginia, USA): Magnetic sense in red fox

9.4. referáty diplomantů

16.4. Karel Kleisner, David Stella, Pavel Pecháček (PřF UK): Ultrafialový svět bezobratlých

(Tomáš Grim (UPOL): Ekologie strachu: Antipredační chování ptáků v globálním měřítku)

23.4. odpadá - jest Vertebratologická exkurze

30.4. referáty diplomantů

7.5. jest úředně čtvrtek

14.5. Lukáš Kratochvíl (PřF UK): Rvačka ve vajíčku, ve varlatech klid: Role samičího meiotického tahu v evoluci karotypů a pohlavních chromozomů obratlovců

Aktualizováno Středa, 21 Květen 2014 21:18