Seminář 21.10. Tisk

Seminář ze zájmové zoologie

15.15: David Storch (CTS UK): Proč ještě pořád nerozumíme diverzitě: Teplota, speciace a metabolická teorie ekologie

Seminář magisterských oborů – zoologie

(po desetiminutové přestávce) Jiří Macík: Příbuznost populací mořského plže Hexaplex trunculus: molekulární analýza; Lucie Třísková: Vliv personality hraboše polního (Microtus arvalis) na rychlost učení v klasickém labyrintu; Anna Falkenauerová: Úloha velkých blanokřídlých v polinačních systémech afrických hor;

Aktualizováno Čtvrtek, 22 Říjen 2009 07:49