Seminář 25. 11. Tisk

Katedrová schůze ještě o malém stěhování...

Lhotská Pavla

Biotopový model potenciálního rozšíření argali (Ovis ammon) na jižním Altaji

Pavluvčík Petr

Fragmentace a savčí predátoři v lesních habitatech: faktory ovlivňující jejich distribuci a výběr prostředí

Auterský Tomáš

Klíč k určování varanů

Němec Stanislav

Potravní návyky obojživelníků na tankodromu

po desetiminutové přestávce

Baloghová Renata

Archeozoologie tří vrcholně středověkých městských parcel v Chrudimi - Hradební ulici

Šíchová Klára

Stabilita emocionality u hraboše polního v behaviorálních testech

Klaudová Marie

Mimohnízdní výskyt pěvců v liniových křovinných biotopech

Musilová Michala

Antipredační chování hlodavců - rewiew doplněné jednoduchým experimentem

Aktualizováno Středa, 25 Listopad 2009 18:38