Seminář 2.12. Tisk

Studentské semináře od 15.15

Petra Tumová: Klíčové znaky, prototypy a koncepty ve vizuálním rozpoznávání predátorů - laboratorní experimenty se sýkorou koňadrou;

Martina Drtinová: Možnosti určení geografického původu živočišných a rostlinných produktů pomocí stabilních izotopů kyslíku, vodíku a uhlíku. Izotopový signál kyslíku v keratinu krunýře želv.; 

Milada Zemanová: Vliv sociální termoregulace na bioenergetiku mláďat rypošů r. Fucomys;

Kateřina Hadravová: Obojživelníci v zaplavených jámách po těžbě vltavínů;

po desetiminutové přestávce

Petr Pavliska: Fylogeneze zbarvení srsti kočkovitých šelem;

Eliška Padyšáková: Savčí predátoři ve fragmentovaných habitatech: faktory ovlivňující jejich distribuci a výběr prostředí;

Lenka Hlaváčková: Hnízdní výskyt ptáků v řádu Podicipediformes na vybraných rybnících v CHKO Třeboňsko;

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Prosinec 2009 17:29