Seminář magisterského oboru zoologie Tisk

kzlogo80invreferující studenti bakalářského, magisterského a doktorského stupně katedry zoologie v letním semestru 2011, středa, 16.45, VP

25.5. odpadá - státní zkoušky a obhajoby

23.2. Jitka Stehlíková: Dominanční hierarchie v samčí skupině lemurů vari (V. variegata a V. rubra) v ZOO Ostrava; Zuzana Jůzlová: Variabilita zpěvu a funkce imitací u sedmihláska hajního (Hippolais icterina); Václav Luka: Ekologie puštíka obecného (Strix aluco) na dvou vybraných lokalitách ve středních Čechách;

2.3. Pavel Jaška: Individuální rozpoznávání na základě akustických signálů u pěvců - budníček menší a budníček větší jako modelové organismy; Pavel Duda: Fylogeneze lidských společností a evoluční historie socio-kulturních fenoménů;

9.3. Lucie Drahníková: Vybrané aspekty ekologie městských šelem; Ludmila Oliveriusová: Reakce na magnetické pole u hlodavců a její využití v orientaci a navigaci;

16.3. Jan Havlíček: Příčiny úbytku vrabce domácího v různých typech sídel - biotop ? hnízdiště ? potrava ?; Pavlína Wiedenová: Denní energetický výdej podzemního hlodavce, rypoše Fukomys darlingi, v závislosti na velikosti skupiny a teplotě ; Vladimír Štorek: Rizika hnízdní predace čejky chocholaté: vliv krypse hnízd a koloniality;

23.3. Veronika Jílková: Mechanismus změn pH v mraveništích lesních mravenců (Formica polyctena); Jana Šlancarová: Vliv heterogenity krajiny na složení lokálních společenstev - motýli ve stepních rezervacích jižní Moravy

 

30.3.  Klára Doubnerová: Historická biogeografie ryb čeledi Cichlidae v zoogeografické provincii Usumacinta (Mexico, Guatemala); Veronika Hrindová: Populační biologie drobných savců v sukcesních stádiích k lesu; David Strnad: Obrana kolonie u sociálních druhů rypošů;

od 18:30 (po krátké přestávce další seminář)

David Blažek: Autekologie lokální populace ještěrky zelené (Lacerta viridis) z Českého krasu; Alexandra Průchová: Význam barvy a tečkovaného vzoru ve výstražné signalizaci slunéček;Justina Valchářová: Zpracování monitoringu evropsky významného druhu Eriogaster catax; Marie Voldřichová: Srovnání zbarvení srsti a molekulární fylogeneze jelenovitých;

6.4. Anna Falkenauerová: Polinační ekologie drvodělek v afromontánním systému Bamenda Highlands, Kamerun; Jiří Macík: Molekulární analýza populací mořského plže Hexaplex trunculus z Chorvatska a Řecka; Alena Bartoňová:Zhodnocení monitoringu evropsky ohrožených druhů modráska bahenního (Phengaris nausithous) a modráska očkovaného (P. teleius); Jana Beránková: Holub s krahujčí hlavou - přítel nebo nepřítel ?; Anna Elexhauserová: Vliv drobných zemních hlodavců na přirozenou obnovu tropického pralesa;

13.4. Martin Volf: Struktura společenstev herbivorního hmyzu externě žeroucího na vrbách; Michaela Másílková: Rozdíly v chování u vybraných druhů drápkatých opic (Callitrichinae); Monika Chrenková: Kuvik obyčajný (Athene noctua) v poľnohospodárskej krajine strednej Európy; Iveta Bartůšková: Jak podmiňuje charakter lesních okrajů biodiverzitu v agrární krajině: vliv na distribuci a početnost rozdílných skupin bioty;

20.4. Martin Sedlák: Kategorizace objektů netrénovanými ptáky v terénních experimentech; Gabriela Urbánková: Časová stálost osobnostních rysů: vývoj chování hrabošů polních v novém prostředí; Zuzana Karlíková: Jak sýkory rozpoznávají jedlou a nejedlou kořist; Abdel Rahman Awad Mona: Reproductive biology of ladybirds;

27.4. Ondřej Kott: Visual capabilities in subterranean rodents; Lukáš Vejřík: Aspekty ovlivňující vývoj raných stádií okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v přehradních nádržích a nově vytvořených jezerech; Kateřina Tvardíková: Co se děje podél gradientů Papui Nové Guinei ?; Lubomír Piálek: Speciační mechanismy neotropických cichlid;

11.5. Klára Šíchová: Osobnostní rysy hlodavců a jejich koreláty; Irena Slámová: Fylogeneze dvou rodů motýlů: bělopásků rodu Neptis a okáčů rodu Erebia; Helena Straková: Molekulární identifikace čistokrevnosti dvou kriticky ohrožených krokodýlů - krokodýla kubánského (Ceocodylus rhombifer) a k. filipínského (C. mindorensis)- pro celosvětový ex-situ chovný program

?? Michaela Zelenková: Idiothetická a allothetická navigace u vybraných zemních a podzemních hlodavců;

18.5. Milan Muška: Prostorová distribuce ryb ve volné vodě údolních nádrží; Petr Vlašánek: Populační struktura a disperze vybraných druhů motýlů v tropických deštných lesích Papui-Nové Guineje; Pavel Linhart: Zpěv a jeho vlastnosti jako signál kompetiční kvality mezi samci pěvců; Tereza Vlasatá: Úkrytová ekologie netopýra Brandtova a netopýra vousatého;

 

Aktualizováno Neděle, 26 Únor 2012 14:04