Praktikum ze sociobiologie, KZO/376 Tisk
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.

Vyučující kurzu:

- doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.


Sylabus:

Obsah přednášek:

Přehled sociální organizace a pářicích systémů u afrických savců a dalších zvířat chovaných v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Interpretace pozorovaného chování.


Doporučená literatura:

- Estes R.D. 1992: The behavior guide to African mammals. Berkley: University of California Press, 611 pp..