Seminář magisterských oborů - zoologie, KZO/187 Tisk

Aktuální přednášky současné zoologie na BF JU a na dalších i zahraničních pracovištích. Referáty diplomantů a doktorandů o postupu diplomových a dizertačních prací.

Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- Oldřich Nedvěd

Vyučující kurzu:

- Oldřich Nedvěd

Sylabus:

Aktuální přednášky současné zoologie na BF JU a na dalších i zahraničních pracovištích. Referáty diplomantů a doktorandů o postupu diplomových a dizertačních prací.

Obsah cvičení:

Referáty studentů katedry zoologie BF JU o postupu jejich diplomových prací a disertací, přednášky pracovníků katedry a dalších pracovišť v ČR i zahraničí.