Zoologie fosilních obratlovců, KZO/375 Tisk
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- doc. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.

Vyučující kurzu:

- doc. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.


Sylabus:

Obsah přednášek:

Historický aspekt v biologii; vznik strunatců; nejstarší paleontologicky doložení strunatci; vznik obratlovců, neurální lišta a somitický mesoderm; Agnatha a původ recentních mihulí a sliznatek; vznik čelistí; Acanthodii, Placodermi, Chondrichthyes; kostní tkáň (typy osifikace) a kalcifikovaná chrupavka; Osteichthyes, Actinoptergii, Dipnoi, Crossopterygii; anatomické transformace při přechodu obratlovců na souš; obojživelníci v devonu a raném karbonu; Labyrinthodontia; Lepospondyli, moderní obojživelníci; vznik amniotního vejce; raná diverzifikace amniot; Anapsida; vymírání na konci permu; Testudinata; Diapsida a vznik moderních ještěrů (Squamata); Serpentes; Sauropterygia; Archosauria; vznik sekundárního ústního patra; Crocodilia; evoluční význam thermoregulace; Pterosauria, Dinosauria; vznik aktivního letu; Aves, mesozoičtí ptáci, terciérní radiace; Ichthyosauria; Synapsida, Pelycosauria, Therapsida; vznik savčích znaků; Mammalia; krize na hranici křída/terciér; primitivní druhohorní savci; Multituberculata; Theria, Monotremata; Marsupialia; Placentalia; proces hominizace a nejstarší hominidi; pleistocénní zalednění; vznik recentní fauny obratlovců.


Doporučená literatura:

- CARROLL, R. L., Paläontologie und Evolution der Wirbeltiere. – Georg Thieme Verlag, Stuttgart-New York, 1993.

- CARROLL, R. L., Patterns and Processes of Vertebrate Evolution. – Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

- JARVIK, E., Basic Structure and Evolution of Vertebrates 2. – Academic Press, London-New York-Toronto-Sydney-San Francisco, 1980.

- KARDONG, K. V., Vertebrates – Comparative Anatomy, Function, Evolution. – Wm. C. Brown Publishers, Dubuque-Melbourne-Oxford, 1995.

- ROMER, A. S. a PARSONS, T. S., The Vertebrate Body. W. B. Sounders Company, Philadelphia-London-Toronto, 1977.