Protistologie, KZO/161 Tisk

Přednáška má za cíl obeznámit studenty s biologií jednobuněčných eukaryotických organismů. Blíže seznámit se stavbou buňky zástupců významných skupin protist a s fylogenetickými vztahy v rámci i mezi jednotlivými vývojovými liniemi protist.

Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Vyučující kurzu:

- RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.


Sylabus:

Přednáška má za cíl obeznámit studenty s biologií jednobuněčných eukaryotických organismů. Blíže seznámit se stavbou buňky zástupců významných skupin protist a s fylogenetickými vztahy v rámci i mezi jednotlivými vývojovými liniemi protist.

Obsah přednášek:

Obsah přednášky: co jsou to protista; systém šesti říší; vznik eukaryotické buňky; vznik mitochondrie a plastidů; rozmanitost buňky protist a buněčná organizace; specifické organely a extrusomy; ekologie protist; fyziologie protist - pohyb, získávání potravy, trávení, rozmnožování; protista na molekulární úrovni. Přehled hlavních skupin - morfologie, bionomie a fylogeneze: Excavata (Euglenozoa, Loukozoa, Metamonada, Percolozoa), Rhizaria (Radiolaria, Cercozoa, Foraminifera), Chromalveolata (Ciliata, Apicomplexa, Chromera, Dinoflagellata, Stramenophiles), Amoebozoa (Pelobiontida, Mycetozoa, Lobosa, Entamoebidae), Plantae (řasy - jen velmi stručný přehled), Opisthokonta (Nucleariida, Chytridiomycota, Microsporidia, Ichthyosporea, Choanoflagellata)

Obsah cvičení:

Praktické seznámení se zástupci hlavních skupin protistů pomocí nativních a trvalých preparátů.


Doporučená literatura:

- Hausmann, K., Hülsmann, N. 2003. Protozoologie, Academia, Praha ..

- Lee, J.J., Leedale, G.F., Bradbury P. 2000. The illustrated guide to the Protozoa, Allen Press, Lawrence..

- Tree of Life Web Project (http://www.tolweb.org)..