Seminář ze zájmové zoologie Tisk

kzlogo80zimní semestr 2011, středa 15.00, Veselovského posluchárna

28.9. odpadá - státní svátek

5.10. Vojtěch Novotný: Paravědecké aspekty novoguinejského výzkumu

12.10. Yves Basset (Smithsonian Tropical Research Institute, Panama): How many arthropod species live in a tropical forest?

19.10. Jan Šobotník (ÚOChB) Komunikační a obranné látky termitů

26.10. viz magisterský seminář

2.11. Čížek L., Beneš J., Poláková S.: Za zvěří Altaje

9.11. Tom Fayle: How does the nature of ant species interaction networks affect ecosystem functioning in tropical rainforests?

16.11. Adam Petrusek: Ekologie a diverzita invazních raků a patogenů račího moru

23.11. referáty končících studentů: Zuzana Blažková: Habitatové preference obojživelníků u nás a ve světě; Martina Vaňkátová: Raně středověké zoologické nálezy z hradiště v Libici nad Cidlinou a jejich srovnání s materiálem z otevřených sídlišť v zázemí hradiště. Výzkum raně středověké živočišné produkce a distribuce daného období na lokalitě; Veronika Kyselová: Pohřby zvířat v době bronzové;

30.11. Schlaghamerský Jiří (Muni): Vliv invaze žížal na půdní organismy v listnatých lesích severní Ameriky

7.12. Klára Parmová (Muni): Nálezy neandrtálců ve Španělsku a jejich kosterní morfologie v eurasijském kontextu

14.12. 17.30: společný seminář s katedrou botaniky o mezioborové exkurzi do Gruzie

21.12. odpadá

4.1. Jana Smrčková: Phylogenetic revision of the Metabolic theory in ecology; Milan Muška: Spatial distribution of fish in the open water of freshwater reservoir; Jan Zima: Population structure of newly described bat species Myotis alcathoe in the Czech Republic; Jiří Hodeček: Colonisation of butterflies in postindustrial habitats of Ostrava basin;

11.1. Ondřej Simon: Co jste chtěli vědět o životě perlorodky a báli jste se zeptat