Biologické čtvrtky ve Viničné 7 Tisk

bio_ctvrtkyv zimním semestru 2012

13. prosince   Jiří Horáček: Halucinogeny

                      Neurobiologie, farmakologie a (dekonstrukce) vědomí

Určeno všem zájemcům o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice. Přednášky začínají v 17:15 v posluchárně "Fotochemie" v přízemí. Viničná 7, Praha. 

Součástí každé přednášky je diskuse a posléze společné posezení v hospodě.

Na Vaši účast se těší Jaroslav Flegr, Jan Havlíček, Lukáš Kratochvíl, David Storch

11. října        Jaroslav Petr: Na úsvitu Planety opic

                      Nakolik může člověk uměle polidšťovat zvířata?

18. října        Josef Lhotský: Monera s.r.o.

                            Pozapomenutá historie prokaryot

25. října        Roman Pleskot: Příběhy ze života proteinů a membrán

                      Molekulové simulace jako nástroj moderní biologie

1. listopadu   David Storch: Proč pořád nerozumíme diverzitě?

                      O neexistenci kauzality v ekologii

8. listopadu   Petr Kuneš: Paleontologické déjà vu

                            Co nám ukazuje vegetace minulých interglaciálů

15. listopadu Zdeněk Kratochvíl: Problém chovu kočky v antice

                            Co všechno se dá se živoky dělat a jaké to může mít kontexty

22. listopadu Robert Černý: Homologie a analogie jedno jsou

                            O společném původu s různým stupněm modifikací

29. listopadu Jiří Sádlo: Tajga v české krajině

                      Jak je to s obyčejnou přírodou

6. prosince     Jan Zrzavý: Paralelní životopisy Homo sapiens

                            Co dnes víme, už nevíme a už zase možná víme o původu člověka

13. prosince   Jiří Horáček: Halucinogeny

                      Neurobiologie, farmakologie a (dekonstrukce) vědomí