seminář 7.10. Tisk
Seminář 7.X. začneme v 15.15 školením o bezpečnosti práce. Následovat bude s desetiminutovou přestávkou (nikoli v 17. 00!) studentský seminář: Simona Poláková: Behaviorální aspekty rozpoznávání predátorů; Zuzana Karlíková: Naivní ptačí predátoři a aposematická kořist; Petr Vlašánek: Populační struktura a disperze vybraných druhů motýlů v tropických deštných lesích Papui - Nové Guineje.