Prime a nepríme interakce mezi mravenci a rostlinami Tisk

Dnes, 25.11. 2009 se kona Na Zlate stoce v 17.30 hod 

*Petr Dostal* - Botanicky ustav AV CR, Pruhonice:
Prime a nepríme interakce mezi mravenci a rostlinami