Seminář 16.12. Tisk

17.30: Mezioborová exkurze k ekologii biomů - zpráva z cesty

1?.??: večírek