seminář 6. 1. 2010 Tisk

15.15: Duda Pavel: Fylogenetická analýza sexuálního chování, sociálního chování a životního cyklu člověka (Homo sapiens) a jeho ekologických, biogeografických a technologických korelátů; 

Hulová Štěpánka: Genetická struktura populace sysla obecného (Spermophilus citellus) ve střední Evropě;

Zdenka Valenzová: Evoluce zbrvení hrabavých ptáků; 

Lenka Hlaváčková: Hnízdní výskyt potápek na rybnících CHKO Třeboňsko;

(po 10minutové přestávce) Kepka Pavel: Prostorové analýzy dat ze síťových atlasů;

 Petr Linhart: Zpěv a jeho vlastnosti jako signál kompetiční kvality mezi samci pěvců;

 Václav Mikeš: Genetická struktura fragmentovaných populací vybraných hlodavců; 

Michaela Holubová: Fylogeografie žab ??