Seminář ze zájmové zoologie Tisk

kzlogo80letní semestr 2010, středa 15.00 Veselovského posluchárna:

studentské referáty

...

24.2.: Guy Pe´er (Izrael): Why do our conservation efforts fail? Rethinking conservation approaches in human environments;

3.3. od 17 hodin v B2: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D (Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno): Kde dnes znamená včera: sibiřské a uralské lekce z historie naší přírody (společný seminář kateder biologie ekosystémů, botaniky a zoologie);

10.3. Robert Černý (PřF UK): Molekulární embryologie mihule a evoluční vznik čelistí obratlovců;

17.3. Zdeněk Janovský, Dagmar Berneška Říhová, Anežka Pavlíková, Michal Mikát (PřF UK): Opylovači čertkusu lučního: podléhají vlastnostem rostlin nebo počasí?

24.3. referáty studentů: Pavel Sroka, Roman Hrdlička, Radka Pintová

31.3. Pavel Vrba: Ekofyziologie horských motýlů; Pavel Jaška: Zpěv jako Kompetiční signál budníčka; Tereza Vlasatá: Netopýři v chatových osadách; Tereza Březinová: Metody studia početnosti netopýřích populací

7.4.: referáty končících diplomantů;

14.4. Giorgos Broufas, Maria Pappas: Fauna of olive growths in Macedonia and Thrakia;

21.4. Kateřina Klapilová (Fakulta humanitních studií UK): Ženská sexualita ve vleku menstruačního cyklu

19.00 Schůze katedry 

28.4. Promítání dílu Slunéčko z televizního seriálu Kapitolky o havěti, ihned následují referáty studentů

5.5. Jan Robovský: Nový druh nosorožce!

12.5. -

19.5. 15.00: Prof. Dr. Miloš V. Novotný (Indiana University): Chemical Communication in Mammals and Birds: Some Lessons from Chemical Ecology and Biochemistry

asi 16.30: Petra Bémová: Pečovatelkou u primátů v Africe a Británii