Seminář magisterského oboru zoologie Tisk

kzlogo80invreferující studenti bakalářského, magisterského a doktorského stupně katedry zoologie v letním semestru 2010, středa, 10 minut po skončení zájmového semináře, VP:

26.5. od 16.00: Kateřina Nováková: Tropičtí floemofágní kůrovci; Štěpán Vodka: Ekologie xylofágního hmyzu tropických a temperátních lesů; Jana Šlancarová: Vliv heterogenity krajiny na složení lokálních společenstev - motýli ve stepních rezervacích JV Moravy; Michal Plátek: Habitatové preference, stanovištní dynamika a management hmyzu vázaného na staré stromy ; Dita Ungerová: Biologie invazního slunéčka Harmonia axyridis

...

24.2. Gabriela Urbánková: Personalita u reakce na signály ohrožení u norníka rudého; Nella Mladěnková: Personalita v průzkumovém chování norníka rudého; Jana Monhartová: Chování savců a ptáků exponovaných zrcadlu; Monika Nováková: Projevy magnetorecepce obratlovců;

3.3. od 15.00: Bažant Miroslav; Syrová Michaela; Němec Michal; Slámová Irena;

10.3. Milan Muška: Prostorová distribuce ryb ve volné vodě údolních nádrží; Alexandra Průchová: Reakce ptačích predátorů na slunéčka;

17.3. Třísková Lucie: Vliv personality hraboše polního (Microtus arvalis) na rychlost učení v klasickém labyrintu; Sekerka Lukáš: Taxonomie neotropických štítonošů;

24.3. Sládeček František; Volf Martin; Lövy Matěj; Kott Ondřej

7.4. 15.00: Pavliska Petr; Másílková Michaela; Pleštilová Lucie

(po přestávce) Okřinová Isabela; Pokluda Pavel; Dvořáková Veronika;

14.4. Ungrová Kateřina; Blažková Pavla; 

21.4. Wiedenová Pavlína; Hedrich Jiří; Harant Radovan; Jůza Tomáš

28.4. od 15 hodin, po promítnutí "Slunéčka": Beránková Jana; Tučková Vladimíra; Hralová Nela; Smiešková Jarmila;

5.5. Milan Luděk; Vaňkátová Martina; Vrána Jakub;

12.5. 15.00! Oliveriusová Ludmila; Hrček Jan; Zima Jan;

19.5. přesouvá se na 26.5.