Seminář katedry Fyziologie živočichů Tisk

termitRNDr. Jan Šobotnik, PhD. - Ústav organické chemie a biochemie, Praha

Chemická ekologie termitů - termiti, jejich komunikace a obrana

Zasedačka Entomologického ústavu, pondělí 1. 3. 2010 – 16.00 hod