Povídání s Vojenem Ložkem Tisk
lozek_vojenv pátek 19.3.2010 v 17 hodin na katedře botaniky