Obhajoba doktorské dizertace Milana Mušky a Lubomíra Piálka Tisk

rybka17.10.  v 14.30 (Milan Muška) a v 16.00 (Lubomír Piálek) v zasedací místnosti ENTÚ BC AV.