Víkendový kurz Ochrana primátů a tropických ekosystémů Tisk

magotMgr. Stanislav Lhota, PhD., Mgr. Pavla Říhová, MVDr. David Nejedlo, Ing. Z. Pohanková, Ing. R. Masopustová, doc. RNDr. Marek Špinka, CSc., Tomáš Ouhel, 

6.-7.4. a 20.-21. 4. 2013 na ČZU Praha