Motivační a Stimulační Workshop (MSW) projektu Bridge4Innovation (B4I) Tisk

V rámci tohoto projektu proběhne série celkem 6 MSW, jejichž hlavním cílem je motivace k partnerství a stimulace možností spolupráce v těchto partnerstvích. V MSW zasednou k jednomu jednacímu stolu v neformálním prostředí zástupci akademické sféry na straně jedné a zástupci podnikatelské a veřejné sféry na straně druhé. Diskuse obou zúčastněných stran bude koučována zkušeným nezávislým moderátorem, který bude vhodným způsobem vytvářet podmínky pro diskusi. Tento první MSW z plánované série bude zaměřen na řešení těchto otázek: - Proč spolupracovat s aplikační sférou? - Proč spolupracovat s univerzitou? - Proč inovovat? - Proč chránit myšlenky? - Proč zhodnocovat výsledky výzkumu? - Proč pěstovat dovednosti? - Proč vystoupit z řady?

Jste student, akademický pracovník, inovační podnikatel či laik se zájmem o tuto problematiku ? Chcete znát odpovědi na tyto otázky, podělit se o vlastní zkušenosti či diskutovat na toto téma ? Tak přijďte na Motivační a Stimulační Workshop B4I !

Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská 31b, 370 05 České Budějovice, úterý 12.10.2010

Program

9,00 registrace účastníků

9,30 představení projektu B4I

9,45 příběhy osobností inovačního podnikání

11,00 coffee break

11,15 moderovaná diskuse, závěry

12,00 občerstvení formou rautu

Registrujte se nejpozději do 6. října 2010 na http://www.b4i.cz/dotazniky/registracni-formular - Bližší informace získáte na telefonním čísle 725 881 482, nebo na http://www.b4i.cz - Upozorňujeme, že kapacita MSW je z důvodů maximální interaktivity omezena na 25 účastníků! Budeme se těšit na Vaši aktivní účast. Za tým projektu B4I Václav Lukeš, hlavní manažer projektu B4I 

Cílem projektu Bridge4Innovation je vybudovat multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platformu spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje. K dosažení našeho cíle by měl napomoci mix následujících aktivit: - Analýzy - Metodiky - Networking - Diseminace - Virtuální prostor - Kompetence - Mobility

více na http://www.b4i.cz