Velikost areálu šelem Tisk

levhartI velikost areálu se dědí při speciaci v průběhu evoluce. Blíže příbuzné druhy šelem mají podobnější velikost areálu rozšíření, ovšem záleží na měřítku, které si k poměřování areálů vezmeme (kontinent, biom, klimatická doména). Range Size Heritability in Carnivora Is Driven by Geographic Constraints. Machač AZrzavý JStorch DAMERICAN NATURALIST 177(6): 767-779. JUN 2011