Rekultivace škodí přírodě Tisk

lomKolektiv autorů pod vedením Roberta Tropka publikoval studii prokazující, že státní i soukromé prostředky vynakládané na rekultivace kamenolomů, povrchových dolů, výsypek hlušiny, pískoven a podobných stanovišť vážně poškozují českou přírodu.