Chung Hoang The Son Tisk

Školitel: Vejřík Lukáš

Téma bakalářské práce: Vliv sumce velkého (Sirulus glanis) na ichtyocenózu oligotrofních jezer podle analýz žaludků a stabilních izotopů

Zadáno: 2014