Zimola Josef Tisk

Školitel: Havlíček Jan

Téma bakalářské práce: Které ekologické faktory ovlivňují kondici silně ubývajícího ptačího druhu? Vrabec domácí (Passer domesticus) v různých podmínkách

Zadáno: 2015