Šural Jan Tisk

Školitel: Zrzavý Jan

Téma bakalářské práce: Kritická analýza "6.masové extinkce" na příkladu recentních savců: potenciální fosilizovatelnost

Zadáno: 2014