Nohejlová Kristýna Tisk

Školitel: Šálek Miroslav

Téma bakalářské práce: Potravní nabídka bezobratlých, její využití a důsledky pro přežívání kuřat prekociálního bahňáka v zemědělské krajině

Zadáno: 2015