Konvička Martin, doc. Mgr., Ph.D. Tisk

konvicka

Publikační činnost
Kontakt
Školitelství

Školitelství:

Běžící bakalářské práce:

- Zhodnocení monitoringu evropsky ohroženého druhu bourovce trnkového, Eriogaster catax

Autor: Valchářová Justina

Zadáno: 2010

- Biologie válivých koprofágních brouků (Scarabaeoidea)

Autor: Zítek Tomáš

Zadáno: 2011

Běžící magisterské práce:

- Heterotrophic succesion of dung insect communities of the warmer part of European temperate region

 Autor: Sládeček František

Zadáno: 2010

Běžící doktorantské práce

- Antropogenní stanoviště z hlediska ekologie a ochrany bezobratlích živočichů

Autor: Tropek Robert

Zadáno: 2008

- Osídlení "nové divočiny" motýly na příkladu Ostravské pánve

Autor: Hodeček Jiří

Zadáno: 2010

- Ekofyziologie horských motýlů

Autor: Vrba Pavel

Zadáno: 2007

- Populačně-genetické důsledky změn ve struktuře krajiny na příkladu vymíracících druhů denních motýlů

Autor: Jungová Radka 

Zadáno: 2010

- Prostorové analýzy dat ze síťových atlasů

Autor: Kepka Pavel

Zadáno: 2006

- Závislost výskytu epigeické fauny na přilehlých mikrohabitatech v jedlobukových přírodních lesích Vsetínské vrchoviny

Autor: Spitzer Lukáš

Zadáno: 2004