Horáček Ivan, prof. RNDr., CSc. Tisk
Odkaz na osobní stránky prof. RNDr. Ivana Horáčka, CSc. naleznete ZDE
Pedagogická činnost
Kontakt
Školitelství

Pedagogická činnost

- Kulturní antropologie z pohledu biologie, KZO/065

- Paleoekologie evropské přírody, KZO/361

- Paleontologická exkurze, KZO/057


Školitelství:

Běžící doktorantské práce:

- Fylogeografická konfrontace fosilního záznamu s molekulárními daty - vývoj společenstev měkkýšů a savců od konce posledního glaciálu v Evropě

Autor: Robovský Jan

Zadáno: 2004

- Komplexní morfometrická analýza dentálního fenotypu hrabošů rodu (Microtus) svrchního pleistocénu a holocénu střední Evropy

Autor: Sůvová Zdeňka

Zadáno: 2006

- Mikrostruktura tribosfénického moláru – srovnávací analýza

Autor: Špoutil František

Zadáno: 2003

- Populační biologie netopýra vodního(Myotis daubentonii):sktruktura populace v čase, ekologické a genetické mechanismy sociální koherence

Autor: Lučan Radek

Zadáno: 2004