Fric Zdeněk, PhD. Tisk
Kontakt

Školitelství:

Běžící doktorantské práce:

- Makroekologické determinanty oživení zemědělské krajiny – využití existujícího systému monitoringu škůdců pro obecný biomonitoring nočních motýlů

Autor: Novotný David

Zadáno: 2007

- Fylogeneze motýlů rodu Erebia (Dalman,1816)

Autor: Slámová Irena

Zadáno: 2009