Zítek Tomáš, Bc. Tisk

Školitel: Sládeček František

Téma diplomové práce: Jak velikost habitatu ovlivňuje hmyzí koprofilní společenstvo?

Zadáno: 2014