Beneš Josef, Bc. Tisk

Školitel: Veselý Petr

      Téma diplomové práce: Vliv search image na reakci plazích predátorů na aposematickou kořist

Zadáno: 2012