Drábková Tereza, Bc. Tisk

Školitel: Veselý Petr

Téma práce: Vrozenost averze sýkory koňadry (Parus major) vůči členům mimetického okruhu černo-červeného hmyzu

Zadáno: 2013