Modrá Denisa, Bc. Tisk

Školitel: Boukal David

Téma diplomové práce: Závislost predace a metabolismu na teplotě z pohledu kořisti i predátora

Zadáno: 2015