Kolář Vojtěch, Bc. Tisk

Školitel: Boukal David

Téma diplomové práce: Vliv rizika predace na trofické interakce vodního hmyzu v malých stojatých vodách

Zadáno: 2014