Dikošová Tereza, Bc. Tisk

Školitel: Sedláček František

Téma diplomové práce: Je sociabilita u hraboše polního spojena s vyšší explorační aktivitou a neofílií?

Zadáno: 2013