Buchalová Martina, Bc. Tisk

Školitel: Veselý Petr

Téma diplomové práce: Vliv personality na rozpoznávání predátorů sýkorou koňadrou (Parus major)

Zadáno: 2014