Hralová Nela, Bc. Tisk

Školitel: Riegert Jan

Téma práce: Pohnízdní disperze kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) v jižních Čechách

Zadáno: 2013