Blažková Veronika, Bc. Tisk

Školitel: Konečná Martina

      Téma diplomové práce: Stabilita preference horní končetiny u makaků lvích chovaných v zajetí

Zadáno: 2015