Perlík Michal, Bc. Tisk

Školitel: Šebek Pavel

Téma diplomové práce: Vliv barvy na efektivitu Moerickeho pastí v kontextu rostlinné nabídky a environmentální faktorů okolí pastí, se za měřením na květomilné brouky

Zadáno: 2015