Urbánková Gabriela, Mgr. Tisk

Školitel: Sedláček František

Téma práce: Vnitrodruhová variabilita v chování hlodavců a faktory působící na vývoj osobnostních projevů jedince

Zadáno: 2013