Průchová Alexandra, Mgr. Tisk

Školitel: Šálek Martin

Téma práce: Využití hlasů ptáků pro akustický monitoring

Zadáno: 2014