Pavlíková Anežka, Mgr. Tisk


Školitel:
 Fric Zdeněk 

Téma  práce: Potravní a ekologické strategie pestřenek (Diptera: Syrphidae: Eristalini)

Zadáno: 2011