Zima Jan, Mgr. Tisk

Školitel: Sedláček František

Téma práce: Populační struktura savců v kontextu fragmentace krajiny.

Zadáno: 2008

- Populační genetika savců

Publikační činnost
Kontakt

Zaměstnání:

- Laboratoř Molekulární Taxonomie, Parazitologický ústav AVČR, České Budějovice

- Oddělení Populační Biologie, Ústav Zoologie Obratlovců AVČR, Studenec

Granty:

Spoluřešitel

- Alcathoe bat (Myotis alcathoe Helversen and Heller, 2001) in the Czech Republic: a complex study on one of the least known European cryptic bat species (GAAV 2008, hl.řešitel: R.Lučan)

Účast na konferencích:

- The 8th Meeting of the International Sorex araneus Cytogenetic Committee (ISACC), 2008 York, England

- 5th European Congress of Mammalogy, 2007, Sienna, Italy

- 10th Rodens & Spatium, 2006, Parma, Italy