Čížková Barbora, Mgr. Tisk

Odborné články

2009

- Nováková M., Vašáková B., Kutalová H., Galeštoková K., Průšová K., Šmilauer P., Šumbera R., Frynta D. (2009). Secondary sex ratios do not support maternal manipulation: extensive data from laboratory colonies of spiny mice (Muridae: Acomys). Behavioral Ecology and Sociobiology (in press).


Postery

2009

- Vašáková (Čížková) B. & Šumbera R. Reprodukční úspěšnost Acomys dimidiatus (Rodentia, Muridae): vliv příbuznosti a familiarity samic (Zoologické dny Brno, 12. – 13. února 2009)

2008

- Vašáková (Čížková) B., Šumbera R. & Frynta D. Accepting new member to the family: Who is against and why? (11th International Conference on Rodent Biology Rodens et Spatium, Myshkin, Russia, 24 – 28 July, 2008)

- Vašáková (Čížková) B., Šumbera R. & Frynta D. Vliv imigrace na chování bodlinatky sinajské (Acomys dimidiatus) (Zoologické dny České Budějovice, 14. – 15. února 2008)

2006

- Nováková M., Vašáková (Čížková) B., Charvátová V., Galeštoková K., Kutalová H., Průšová K., Šumbera R. & Frynta D. Secondary sex ratios do not support maternal manipulation: extensive data from laboratory colonies of spiny mice (Muridae: Acomys) (10th Rodens et Spatium, The International Conference on Rodent Biology, Parma, Italy, 24th – 28th July, 2006)